Monday, 25/05/2020 - 13:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Thịnh

Kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN PHÚ THỊNH

Số: 83a/KH-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 Phú Thịnh, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Thực hiện chuyê         ự    KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non

                                       lấy trẻ làm trung tâm”Năm học 2016-2017ng trKKường mầm non lấyẻ là   

      Căn cứ công văn số: 711/PGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 9 năm 2016 “Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017”;

Căn cứ Kế hoạch số: 80/KH-GDMN ngày 20 tháng 9 năm 2016 “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017”;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2016-2017. Trường Mầm non Phú Thịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016- 2017, cụ thể như sau:

I. Đặc  điểm tình hình:

1. Thuận lợi

Trường Mầm non Phú Thịnh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đại Từ trong công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn, vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề .

Trường đạt chuẩn mức độ 2 cơ sở vật chất khang trang có đủ phòng để phân chia các lớp theo từng độ tuổi.

Nhà trư­­ờng luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề.

Đư­­ợc sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo địa phư­­ơng và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề.

2. Khó khăn

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Sau khi đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:

Đa số giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao có ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn. Nhiều đồng chí có con nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Một số giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên nhà tr­­ường xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016- 2017 nh­­ư sau:

II. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực.

- Nhằm tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động, cho trẻ được sáng tạo sử dụng theo nhiều cách khác nhau để lĩnh hội kiến thức.

2. Yêu cầu:

- Phải xây dựng được môi trường đáp ứng được các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt động một cách tích cực, chăm sóc trẻ tốt để trẻ được phát triển thuận lợi.

- Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức.

- Trẻ vừa là chủ thể của hoạt động: Khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ thì hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất.

- Trẻ vừa là đối tượng của hoạt động: Thích khám phá những điều mới lạ nên dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích. Vì thế nên giáo viên cần: Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm và bổ sung học liệu, đồ dùng, đồ chơi phong phú, sắp xếp gọn gàng, thẩm mỹ, khoa học.

- Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động, làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến.

III. Nhiệm vụ và giải pháp:

  1. Đối với trư­­ờng

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề.

Tăng c­ường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm

trung tâm” cho đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên đư­ợc bồi dưỡng.

Thực hiện tốt công tác tham m­ưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các lớp.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.

2. Đối với giáo viên

Giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp và khả năng nhận thức của trẻ.

Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm thể hiện qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…

Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động phù hợp cho cả lớp và phù hợp cho từng cá nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.

Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động:

+ Trải nghiệm: Trẻ được học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi.

+ Giao tiếp: Chia sẻ với bạn và học từ mọi người.

+ Suy ngẫm: Suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình huống.

+ Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn.

Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, phám phá của trẻ.

Xây dựng môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.

Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ các hoạt động hàng ngày của trẻ.

IV. Tổ chức thực hiện:

Nhà trư­­ờng xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Chỉ đạo thực hiện chuyên đề nhân rộng ra toàn trường.

Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tiết dạy mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch.

Phát động phong trào xây dựng môi tr­­ường cho trẻ hoạt động tích cực và phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học bồi d­ưỡng chuyên môn.

Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề.

Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo đầu ­­thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

        Trên đây là kế hoạch “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016- 2017 của trường mầm non xã Phú Thịnh, đề nghị các đồng chí giáo viên nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc có những khó khăn vướng mắc gì cần báo cáo cho cán bộ phụ trách chuyên môn nhà trường để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: CM.

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Mai Thị Hà

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 59
Tháng 05 : 1.297
Năm 2020 : 6.742